วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

ตลาดน้ำยะกัง สืบสานขนมโบราณ

 14 มี.ค. 2562 23:24 น.    เข้าชม 6916

      ชุมชนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งคนในชุมชนได้รังสรรค์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อย่าง ตลาดน้ำยะกัง สืบสานขนมโบราณ ๑๐๐ ปี ซึ่งกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาสไปแล้ว ชุมชนตลาดน้ำบ้านยะกัง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนราธิวาส ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 4 กม. เท่านั้น เล่ากันว่า เดิมเคยเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ มีพ่อค้าแม่ขายจากหลากหลายพื้นที่แวะเวียนกันมาทำมาค้าขายที่ท่าเรือแห่งนี้ ทำให้ชุมชนบ้านยะกังมีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจมาแต่อดีต และเรื่องราวในประวัติศาสตร์ก็สะท้อนอยู่ในสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานที่สำคัญทางศาสนา วัฒนธรรมอาหาร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในปัจจุบันนั่นเอง

เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาเกินกว่าสิบปี ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนซบเซาลงไม่เหมือนแต่ก่อน การพัฒนาชุมชนก็ถดถอย อีกทั้งชุมชนก็มีความเสี่ยงที่กลุ่มเยาวชนจะถูกชักพาไปในเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด ชาวชุมชนยะกังประกอบด้วยผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่จึงร่วมกันระดมสมองคิดหากิจกรรมที่จะช่วยฟื้นฟูชีวิตชีวาให้กับชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนในชุมชน จึงเกิดการปรับปรุงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนอย่างท่าเรือให้กลายเป็น “ตลาดน้ำยะกัง” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาส ที่จะนำความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจ และความสุขของชุมชนกลับมาเหมือนในครั้งอดีต จุดเด่นภูมิปัญญาคู่ชาวยะกัง

      ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่น บรรยากาศที่เย็นสบายริมฝั่งคลอง ทำให้สถานที่แห่งนี้มีนักท่องเที่ยงทั้งจากในพื้นที่ พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ ประเทศเพื่อนบ้าน แวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสาย ส่งผลต่อความคึกคักทางเศรษฐกิจชุมชนบ้านยะกังอย่างมากทีเดียว ทุกท่านที่ได้มาเยือนตลาดน้ำบ้านยะกัง หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า ตลาดน้ำยะกัง ขนมโบราณหนึ่งร้อยปี ความประทับใจแรกพบคือการได้สัมผัสกับบรรยากาศชุมชนริมคลอง และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวยะกัง ที่สำคัญคือการได้เลือกซื้อขนมโบราณ และอาหารท้องถิ่นที่มีพ่อค้าแม่ค้าที่นำมาให้นักท่องเที่ยวเลือกชิมเลือกชมอย่างหลากหลาย เอร็ดอร่อยในราคาสบายกระเป๋า สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ ได้รู้จักอาหาร และขนมพื้นเมืองสูตรโบราณที่หายากมากมาย       ตลาดน้ำยะกังเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ภายใต้ร้านค้ามากกว่า 50 ร้านที่ขายสินค้าไม่ซ้ำกันเลย ขนมร้อยปี และขนมร้อยชนิดถูกนำมาเป็นจุดเด่นของตลาดแห่งนี้ เนื่องจากชุมชนยะกังเป็นที่รู้จักของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ขึ้นชื่อในเรื่องของขนมโบราณ อาทิเช่น ขนมอาเกาะ ขนมเปียนา ขนมบาตาบูโระ ขนมปูตูฮัลลือบอ ขนมจูจอ ขนมเจ๊ะแม๊ะ นาซิตาแฆ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นสูตรขนมที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นภูมิปัญญาสำคัญของชุมชน

      นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้มาเยือนตลาดน้ำยะกังแห่งนี้ สามารถเลือกซื้ออาหารและขนมโบราณ มานั่งรับประทานริมน้ำในบรรยากาศเย็นสบายของคลองยะกังที่โอบล้อมไปด้วยทิวไม้นานาพรรณ เพลิดเพลินไปกับภาพวิถีชีวิต และยังมีการแสดงจากเยาวชนในท้องถิ่น ทั้งอิ่มท้องและอิ่มอกอิ่มใจไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ยังมีเรือถีบให้ปั่นเที่ยวละ 40 บาท และเรือท่องเที่ยวนำชมวิถีชีวิตชุมชนริมสองฝั่งคลองยะกังในราคาที่ย่อมเยา พลังแห่งการมีส่วนร่วม

      การดำเนินงานตลาดน้ำยะกัง บริหารจัดการโดยชาวบ้านในชุมชนยะกังเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารตลาดน้ำยะกัง ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ทำงานแบบจิตอาสา ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ร้านค้าในตลาดก็มาจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่นั่นเอง กลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตลาดน้ำยะกังแห่งนี้ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยมีภารกิจในการดูแลแพปรับปรุงซ่อมแซม การจัดการขยะ อำนวยความสะดวกเรื่องการจอดรถ ให้บริการเรือถีบ เรือนำเที่ยว มีมัคคุเทศน์เยาวชนนำชมชุมชน และการแสดงบนเวที นอกจากนี้กลุ่มเยาวชนยังมีหน้าร้านสำหรับพวกเขาหนึ่งร้านที่ขายน้ำมะพร้าวปั่น สร้างรายได้เข้ากลุ่มเยาวชน ช่วยให้เยาวชนมีรายได้ และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำกิจกรรมพัฒนาเยาวชน กลุ่มเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์พัฒนาต่อไปให้ดียิ่งๆ ขึ้น และห่างไกลจากยาเสพติด และผู้ไม่หวังดี       การที่ตลาดน้ำแห่งนี้เป็นพื้นที่กลางที่คนในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ สมาชิกในชุมชนที่ยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้พี่น้องทุกคนที่มาเยือน ผู้ที่ได้ไปเยือนตลาดน้ำจึงสามารถมองเห็น และสัมผัสได้ชัดเจนถึงมวลความสุขผ่านดวงตา และรอยยิ้มของทุกคน ทำให้คนมีชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่คนมากมายมาเที่ยว ซื้อหาอาหารรับประทานกันอย่างมีความสุข และสนุกสนานกับบริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พื้นที่แห่งสันติสุข       ตลาดน้ำยะกัง ขนมโบราณ ๑๐๐ ปีแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนภาพจำลองที่สมบูรณ์ของการใช้ชีวิตที่พอเพียง การดำรงชีวิตที่เรียบง่าย มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ดำรงมาอย่างยาวนาน ความมั่งคงทางเศรษฐกิจของชาวบ้านเป็นที่มาของความมั่นคงของชุมชน เพราะถ้าคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สิ่งที่ตามมาก็คือสันติสุขของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทุกคนหวาดกลัวความรุนแรง ในความเป็นจริงอาจไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดหากทุกคนเปิดใจเข้ามาเยี่ยมชมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่งดงาม เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสุขที่ทุกคนจะหลงรัก และหลงเสน่ห์อย่างแน่นอน

ความคิดเห็น