วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

12 ปี แห่งการสร้างหนึ่งล้านรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่

 22 มี.ค. 2565 21:47 น.    เข้าชม 5528

          ทุกคนในโลกใบนี้ ไม่มากก็น้อยต้องมีประสบการณ์ของการเป็นผู้ให้ และผู้รับ ตัวอย่างเช่น เวลาเราให้อะไรกับใคร แล้วเขาดีใจ เขายิ้ม เราก็จะได้รับพลังของความดีใจที่ถูกส่งผ่านรอยยิ้มของผู้รับ และในยามที่เราเป็นผู้รับ เราก็จะรู้สึกปลาบปลื้มดีใจที่มีผู้คนมาให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสิ่งที่เราได้รับนั้น เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเราจะได้รับ ความดีใจที่ตามมาด้วยรอยยิ้มที่อิ่มเอม ย่อมมีมากกว่าเดิมเป็นเท่าทวีคูณ

          หากคนที่ได้รับเป็นเด็ก และเยาวชน ความดีใจ และรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของเขาและเธอ ย่อมจะเป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข จนทำให้ผู้ให้เกิดความปลื้มปิติ เนื่องจากเวลาที่เด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ณ แห่งหน ตำบลใด ในโลกแห่งนี้ เวลาแสดงอารมณ์ หรือ ความรู้สึกใด ๆ ออกมา จะแสดงออกมาด้วยความจริงใจ ไม่มีการเสแสร้ง

          เด็ก ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เช่นกัน เขาจะส่งความสุขผ่านรอยยิ้มที่งดงาม เมื่อเขาได้รับการแบ่งปันสิ่งดี ๆ จากผู้คนรอบข้าง หรือแม้กระทั่งผู้คนจากพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ

รวมพลังสร้างล้านรอยยิ้ม

          ความรู้สึกดีใจที่เด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งได้รับจากการให้นี้ จะถูกฝังลงในจิตใต้สำนึกของเขา และทำให้เขามีพื้นฐานจิตใจที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ที่เข้าใจพลังแห่งการรับ และการให้ ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่ทำให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่

          จะดีหรือไม่ หากเราสามารถสร้างรอยยิ้มเล็ก ๆ ให้เกิดขึ้นกับเด็ก และเยาวชน จำนวนมาก ซึ่งอาจจะเป็นหลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน หรือแม้กระทั่งหลักล้านคน รอยยิ้มเล็ก ๆ จำนวนมากนี้ จะส่งพลังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ มาสู่ผู้คนรอบข้าง สู่สังคม ที่พวกเขาเหล่านั้นดำรงชีวิตอยู่ และแน่นอนในสังคมนั้น ย่อมจะเป็นสังคมแห่งความสุขตามไปด้วย

          หน่วยงาน และองค์กร ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าใจถึงข้อเท็จจริงดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น จึงมีความพยายามที่จะจัดทำกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว และหนึ่งในกิจกรรมเหล่านั้น ก็คือ กิจกรรมที่มีชื่อว่า “Million Gifts Million Smile ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ”

          ความน่าสนใจของโครงการนี้ ก็คือ ผู้ริเริ่มโครงการ (กองทัพบก และ เครือ Central) ได้เปิดโอกาสให้ทุกองค์กร ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป ได้ร่วมกันเป็นผู้ให้ ผ่านการส่งมอบความรัก ความปรารถนาดี ไปยังเด็ก และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          ความรัก และความปรารถนาดี ที่ถูกส่งมอบสู่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะอยู่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ของเล่น เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า จากสถิติที่เครือเซ็นทรัลได้เก็บรวบรวมในช่วงปี 2557-2561 ได้มีการส่งมอบของขวัญในหลากหลายรูปแบบไปสู่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉลี่ยแล้ว ปีละกว่า 510,000 คน ต่อปี ดังนั้นยอดรวมในช่วงเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2561 โครงการได้ส่งมอบของขวัญแล้วทั้งหมด 2,065,411 ชิ้น

          หากนับถึงการดำเนินการในปีล่าสุด คือ พ.ศ. 2564 ก็จะเป็นปีที่ 12[1] ของการสร้างรอยยิ้มให้น้อง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการดำเนินการโครงการดังกล่าว

ขบวนรถไฟแห่งความสุข

          น้ำใจที่อยู่ในรูปของขวัญที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งถูกสร้างสรรค์โดยผู้คนจากหลากหลายองค์กร ในหลากหลาย ภาคส่วน ที่เข้าร่วมโครงการ “Million Gifts Million Smile ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ” จะถูกขนส่งไปสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขบวนรถไฟ ซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่า “ขบวนรถไฟแห่งความสุข”

          ล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2565 ขบวนรถไฟเส้นทาง กรุงเทพ-สุไหงโกลก ที่ทำหน้าที่ขนส่งของขวัญส่วนหนึ่งของโครงการฯ ให้กับเด็ก และเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ไปยังตำบลปลายทางคือ สถานีรถไฟโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยของขวัญที่ได้มอบมาให้กับเด็ก และเยาวขน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ประกอบไปด้วย จักรยานกว่า 285 คัน เครื่องนุ่งห่ม ขนมและของเล่น รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมาก

          นอกเหนือไปจากของขวัญดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังมีของขวัญพิเศษในรูปของ “ทุนการศึกษา” สำหรับเด็กยากจนพิเศษ อีกด้วย ด้วยคำขวัญที่เป็นอมตะ “เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า” หากเด็ก และเยาวชนในวันนี้ ได้รับการปลูกฝังในเรื่องของการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี เขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักพลังของการเป็นผู้ให้ และผู้รับ ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมดี ๆ

          โครงการ “Million Gifts Million Smile” เป็นอีกโครงการดี ๆ โครงการหนึ่ง ที่จะช่วยปลูกฝังพลังแห่งการเป็นผู้ให้และผู้รับ แก่น้อง ๆ เด็ก และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะทำให้เขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่รู้ซึ้งถึงพลังแห่งการให้ และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่ง ๆ ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 


[1] https://www.centralgroup.com/en/updates/corporate-news/478/11-years-of-million-gifts-million-smiles-to-bring-peace-to-the-deep-south

ความคิดเห็น