วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

กสทช.ตั้งอนุกรรมการควบคุมการแพร่เนื้อหาอินเทอร์เน็ต

 28 มิ.ย. 2560 22:32 น.    เข้าชม 5613

กสทช.มีมติเห็นชอบ 3 เรื่อง
- กำหนดให้การเผยแพร่ภาพหรือเสียงผ่านโครงข่ายอื่นที่เรียกว่า Over The Top (OTT) เข้ามาเป็นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งหมด
- แต่งตั่งคณะอนุกรรมการ 11 คน ทำหน้าที่กำกับดูแล
- กำหนดให้ประธาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ

OTT คือ บริการแพร่ภาพผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเอง มีจุดเด่นด้านราคาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ และความสะดวกสบายในการรับชมทุกที่ทุกเวลา

ความคิดเห็น