วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

กลุ่มอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ ต้นแบบชุมชนสร้างงานผสานรอยร้าว การอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ความสุข

 10 ส.ค. 2565 12:19 น.    เข้าชม 646

ความคิดเห็น