วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565

โอกาสทองการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

 3 ก.ค. 2560 18:23 น.    เข้าชม 3203

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็น GATEWAY เป็นประตูการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนทางใต้

"การลงทุนมีสิทธิประโยชน์คูณ 2 คือการเป็น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนจะมีสิทธิพิเศษทั้งด้านภาษี ด้านการเงิน รวมถึงได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ระดับสูงสุด"

ภาณุ  อุทัยรัตน์
เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
สยามรัฐ 5 ส.ค. 59

ความคิดเห็น