วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน "ยังมีความเชื่อมโยงกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในระดับภูมิภาคอีกด้วย ได้แก่ แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ไทย - มาเลเชีย - อินโดนีเชีย"

 4 ก.ค. 2560 16:58 น.    เข้าชม 4631

ความคิดเห็น