วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

"นโยบายสำคัญในรัฐบาลนี้ ก็คือโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อยกระดับจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่งทั่วประเทศและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)"

 4 ก.ค. 2560 17:24 น.    เข้าชม 6196

ความคิดเห็น