วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

กรมส่งเสริมการเกษตร จัด Field Day กระตุ้นเกษตรกรพังงา พร้อมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (1)

 17 ก.พ. 2566 16:51 น.    เข้าชม 605

ความคิดเห็น