วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

กรมส่งเสริมการเกษตร จัด Field Day กระตุ้นเกษตรกรพังงา พร้อมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (2)

 17 ก.พ. 2566 16:52 น.    เข้าชม 947

ความคิดเห็น