วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566

กรมส่งเสริมการเกษตร จัด Field Day กระตุ้นเกษตรกรพังงา พร้อมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (2)

 17 ก.พ. 2566 16:52 น.    เข้าชม 73

ความคิดเห็น