วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566

โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ.เบตง จ.ยะลา การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

 4 ก.ค. 2560 17:29 น.    เข้าชม 6922

- มีชื่อเสียงด้านอาหารและผลไม้ที่มีคุณภาพ
- ชุมชนมีอัตลักษณ์ในความเป็นพหุสังคมสูง 
- มีทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตามกระแสนิยมการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ
- มีชายแดนติดเมืองเศรษฐกิจของมาเลเชีย

ความคิดเห็น