วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การค้าชายแดนระหว่างประเทศ

 4 ก.ค. 2560 18:11 น.    เข้าชม 7412

- สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ไม้แปรรูปหนังโคหมักเกลือ มะพร้าวผล ฯลฯ ส่วนสินค้าส่งออก ได้แก่ ปลาทะเล ผลไม้สด เศษยาง ผ้าผืน และโค-กระบือมีชีวิต ฯลฯ
-มูลค่าการค้าชายแดนรวม 2,890.79 ล้านบาท เป็นอันดับ 3 ของการค้าชายแดนไทย-มาเลเชีย
- จำนวนผู้เดินทางผ่านด่านมากเป็นอันดับ 2 รองจากด่านชายแดนสะเดา

ความคิดเห็น