วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โครงการเกศาสานใจ

 4 ก.ค. 2560 18:12 น.    เข้าชม 4489

      จากแนวคิดที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้านในทุกพื้นที่ โดยได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการพร้อมเครื่องมือเดินทางไปบริการตัดผมให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานทำให้ชาวบ้านและเด็กๆได้รับการบริการอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ความคิดเห็น