วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2566

วัดราษฏร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 5 ก.ค. 2560 18:09 น.    เข้าชม 6070

      วัดราษฏร์บูรณะหรือวัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมของสถูป เจดีย์ อุโบสถ และหอระฆัง ที่มีความสวยงาน งานประจำปีในการสรงน้ำอัฐิหลวงปู่ทวดวัดช้างให้คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 5 ช่วงเดือนเมษายน

ความคิดเห็น