วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ถนนอาเนาะรู ตำบลอาเนาะนู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 5 ก.ค. 2560 18:10 น.    เข้าชม 5067

      ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง จ.ปัตตานี เดิมมีชื่อเรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ภายในศาลจารึกไว้ว่า "ผู้ใดศรัทธานับถือ ความศักดิ์สิทธิ์จะบังเกิดกับบุคคลนั้นเอง" จังหวัดปัตตานีจะมีพิธีสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวและองค์พระอื่นๆ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี นับเป็นเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปัตตานีสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ความคิดเห็น