วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

มัสยิดกรือเซะ บ้านกรือเซะ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 5 ก.ค. 2560 18:11 น.    เข้าชม 5305

      มัสยิดกรือเซะ เป็นมัสยิดเก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี สันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยอยุธยา มัสยิดกรือเซะ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอธิคของชาวยุโรป

ความคิดเห็น