วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ของดีเมืองนราธิวาส ลองกอง

 5 ก.ค. 2560 19:51 น.    เข้าชม 6144

ลองกอง
     จังหวัดนราธิวาสเป็นถิ่นกำเนิดลองกองคุณภาพดีที่มีชื่อเสียง คือ "ลองกองซีโป" มีรสชาติหวานหอม รู้จักกันในชื่อ "ลองกองตันหยงมัส"

ความคิดเห็น