วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ของดีเมืองนราธิวาส ปลากุเลาตากใบ

 5 ก.ค. 2560 20:21 น.    เข้าชม 7291

ปลากุเลาตากใบ
     ปลากุเลาตากใบ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอประดับ 5 ดาว ความอร่อยของ "ปลากุเลาตากใบ" ได้รับฉายาว่าเป็น "ราชาแห่งปลาเค็ม"

ความคิดเห็น