วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

 7 ก.ค. 2560 18:14 น.    เข้าชม 3996

ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ด้วยงานพิศูจน์หลักฐานตำรวจ

ความคิดเห็น