วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 (ศพฐ.10)

 7 ก.ค. 2560 18:15 น.    เข้าชม 4717

หน้าที่ของ ศพฐ.10
1. การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
2. งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน

ความคิดเห็น