วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน

 7 ก.ค. 2560 18:16 น.    เข้าชม 4638

เป็นการตรวจสอบวิเคราะห์พยานหลักฐานในห้องปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มงาน
- กลุ่มงานที่ 1 ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
- กลุ่มงานที่ 2 ตรวจลายนิ้วมือแฝง
- กลุ่มงานที่ 3 ตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
- กลุ่มงานที่ 4 ตรวจยาเสพติด
- กลุ่มงานที่ 5 ตรวจเอกสาร
- กลุ่มงานที่ 6 ตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

ความคิดเห็น