วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โครงการ โฆษกชาวบ้าน สานสันติสุขแดนใต้

 7 ก.ค. 2560 18:28 น.    เข้าชม 3455

โดย ศอ.บต. ได้คัดเลือกตัวแทนชาวบ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการ ตำบลละ 1 คน รวม 326 คน จาก 326 ตำบล ใน 44 อำเภอชายแดนใต้

ความคิดเห็น