วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โฆษกชาวบ้าน

 7 ก.ค. 2560 18:29 น.    เข้าชม 3662

ทำหน้าที่เป็นบุคคลสำคัญของชุมชน ในการพัฒนาเครือข่ายสื่อบุคคล และช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางภาครัฐสู่ชุมชนด้วยความเที่ยงตรง และรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

ความคิดเห็น