วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

โครงการ ติวข้น...ค้นฝัน.

 7 ก.ค. 2560 18:30 น.    เข้าชม 4774

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ นำไปสู่การพัฒนาความมั่นคง ความสันติสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต

ความคิดเห็น