วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

โครงการดีๆ เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

 7 ก.ค. 2560 18:31 น.    เข้าชม 4602

- โครงการโรงเรียนและนิทาน ยุติความรุนแรง จากเหตุการณ์ไม่สงบ
- โครงการขอพื้นที่ ปลอดภัย ให้เด็กและเยาวชน
- โครงการ เด็กทุนลูกเหรียง มอบทุนการศึกษา 174 คน ทุกเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี
- โครงการอ่านยกกำลังสุข อ่านสันติภาพ ที่ชายแดนใต้
- โครงการสภาเพื่อ พัฒนาเยาวชนชายแดนใต้
- โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ เด็กและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคิดเห็น