วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 7 ก.ค. 2560 18:40 น.    เข้าชม 3730

สมาชิกกลุ่มลูกเหรียงหลายคนต้อง สูญเสียผู้เป็นที่รักไปพวกเราจึงรวมตัวขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมเยียวยาตนเอง และเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ

ความคิดเห็น