วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

"ญาลันนันบารู" ชีวิตใหม่ห่างไกลยาเสพติด ค่ายญาลันนันบารูจูเนียร์ป้องกันภัยยาเสพติด เพื่อให้น้องๆ เรียนรู้โทษพิษภัยยาเสพติดชนิดต่างๆ โดยมีอิหม่ามประจำมัสยิส มาร่วมให้ความรู้เรื่องการดำรงชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องให้ห่างไกลจากยาเสพติด

 11 ก.ค. 2560 18:29 น.    เข้าชม 4702

ความคิดเห็น