วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สายด่วนอุ่นใจ ศอ.บต. 1880

 11 ก.ค. 2560 18:30 น.    เข้าชม 3977

หน่วยงานในการแจ้ง และรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งข่าวสารช่วยเหลือในการประสานแก้ไขปัญหาและระงับเหตุ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โทรแจ้งเหตุ
- ขอระงับความช่วยเหลือ
- สอบถามข้อมูลญาติในพื้นที่
- รับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค

ความคิดเห็น