วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566

"ซั้ง" ภูมิปัญญาชาวเล

 11 ก.ค. 2560 18:51 น.    เข้าชม 4520

ซั้ง...ทำจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ทางมะพร้าว ไม้ไผ่ เชือก และกระสอบทราย ช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำวัยอ่อน ทำหน้าที่เป็นเครื่องล่อ เพื่อให้สัตว์น้ำมาอาศัยอยู่รวมกัน

ความคิดเห็น