วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

"ซั้ง" เครื่องล่อปลา และสร้างสามัคคีให้กับชุมชน

 11 ก.ค. 2560 18:53 น.    เข้าชม 5358

"ซั้ง" ...ลงทุนน้อยทำง่าย ช่วยลดความเสี่ยงและลดต้นทุนให้กับชาวประมง ในการวิ่งเรือออกไปไกลจากชายฝั่ง เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์ เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในท้องทะเล และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยป้องกันความขัดแย้ง ก่อให้เกิดระบบการจัดการทรัพยากรของคนในชุมชน

ความคิดเห็น