วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

บูดู ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สายบุรี

 11 ก.ค. 2560 19:11 น.    เข้าชม 4575

เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทะเลที่คิดค้นขึ้นมา เพื่อเก็บรักษาวัตถุดิบในท้องถิ่น ให้สามารถบริโภคได้ยาวนาน

ความคิดเห็น