วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

บูดูเลิศรสแห่งสายบุรี น้ำบูดูที่มีชื่อเสียง คือ น้ำบูดูสายบุรี เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพทำน้ำบูดูปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

 11 ก.ค. 2560 19:12 น.    เข้าชม 5189

เป็นแหล่งกำเนิดบูดูที่สะอาด วัตถุดิบในการผลิต ใช้ปลากะตักผสมเกลือในอัตราส่วนที่เหมาะสมใช้เวลาที่เหมาะสม จึงทำให้ได้ น้ำบูดูที่มีรสชาติอร่อย

ความคิดเห็น