วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564

ฉันมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความรุนแรง ฉันมีหน้าที่ระวังไม่ให้ตนเองไปทำร้ายคนอื่น และไม่ให้คนอื่นมาทำร้ายฉันด้วย

 12 ก.ค. 2560 19:21 น.    เข้าชม 2643

ความคิดเห็น