วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564

งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้

 21 ก.ค. 2560 18:08 น.    เข้าชม 2862

งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 12 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล มีลูกเสือ-เนตรนารีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศอาเซียน เข้าร่วมงานชุมนุม กว่า 5,924 คน

ความคิดเห็น