วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล การแนะแนวการศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ในยุค Thailand 4.0

 24 ส.ค. 2560 19:11 น.    เข้าชม 2253

ความคิดเห็น