วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563

คณะกรรกมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 14/2559 กำหนดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 60 คน ทำหน้าที่แทนสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 4 ก.ย. 2560 20:11 น.    เข้าชม 1877

ความคิดเห็น