วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562

อาสาสมัครทหารพราน ยอมเสียสละ ทุ่มเท ทำงานในพื้นที่เสี่ยง ด้วยหว่งว่าพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะสงบสุขร่มเย็น และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

 6 ก.ย. 2560 18:40 น.    เข้าชม 1099

ความคิดเห็น