วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563

ไทย อาสาป้องกันชาติ ร่วมสร้างความสงบสุขให้กับส่วนรวม และแสดงถึงความพร้อม ที่จะมีส่วนช่วยเหลือทางราชการ ในการสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมือง ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน

 7 ก.ย. 2560 19:12 น.    เข้าชม 1546

ความคิดเห็น