วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย บ้านตันหยงเปาว์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี แหละหน่วยงานภาครัฐ ยกระดับการแปรรูปอาหารทะเลสด สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

 8 ก.ย. 2560 18:32 น.    เข้าชม 3777

ความคิดเห็น