วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

โครงการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่น้อมนำยุทธศาสตร์ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการเข้าถึงประชาชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 12 ก.ย. 2560 19:45 น.    เข้าชม 1715

ความคิดเห็น