วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

รวมพลัง สร้างสันติสุขเนื่องในเดือนรอมฏอน ปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438

 23 มิ.ย. 2560 18:39 น.    เข้าชม 2568

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมผู้นำศาสนา 8 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันทำให้เดือนรอมฎอน ปี 2560 เป็นรอมฏอนแห่งสันติสุข

ความคิดเห็น