วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

ศปป.5 กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. การปฏิบัติหน้าที่ เรียบร้อย ให้ควบคุมสถานการณ์ไว้ให้ได้ มุ่งเน้นกลุ่มภารกิจงานที่ 1 และลดสถิติการก่อเหตุรุนแรง

 19 ก.ย. 2560 19:30 น.    เข้าชม 3619

ความคิดเห็น