วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564

ศปป.5 กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคง จชต. พ.ศ. 2560 - 2564

 19 ก.ย. 2560 19:35 น.    เข้าชม 2881

ความคิดเห็น