วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(ด้านความมั่นคง) ส่วนราชการปกติ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้น

 24 ก.ย. 2560 02:03 น.    เข้าชม 4100

ความคิดเห็น