วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานของรัฐและข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจตรงกันในปรัชญา ความคิด ทิศทาง การแก้ไขตามนโยบาย

 24 ก.ย. 2560 02:20 น.    เข้าชม 2308

ความคิดเห็น