วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

แนวคิดการสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติการข่าวสาร สำหรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง แต่อ่อนโยนกับประชาชนทุกคนไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา

 24 ก.ย. 2560 02:25 น.    เข้าชม 3844

ความคิดเห็น