วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

ระมัดระวังตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามของศาสนาและการกระทำในสิ่งที่ไร้สาระ ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้า

 23 มิ.ย. 2560 23:12 น.    เข้าชม 5735

- ไม่กินไม่ดื่ม ยณะถือศีลอด
- ลดสายตาต่ำลง
- ไม่ทะเลาะ โต้เถียง หรือต่อสู้ และออกห่างจากบาป
- ไม่หยาบคาย พูดปด และนินทาใส่ร้าย
- ไม่สูบบุหรี่ พยายามเลิกตลอดชีวิต
- ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระ
- ไม่ฟังเพลงดนตรี

ความคิดเห็น