วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

23 ก.ค. 2563

          พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบหมายให้ พันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดยะลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียน บริเวณแผงรับซื้อทุเรียนแยกมลายูบางกอก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการในการรับซื้อและขนส่งทุเรียน...

..อ่านต่อ
21 ก.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. ที่ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 หมู่ที่ 3 บ้านพิกุล ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 เป็นประธานในพิธีมอบต้นรวงผึ้งให้กับมวลชนญาลันนันบารู และภาคประชาชน จำนวน 41 ต้น เพื่อนำไปปลูกใน 41 ตำบล ในพื้นที่ อำเภอปะนาเระ,อำเภอยะหริ่ง และอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงก...

..อ่านต่อ
20 ก.ค. 2563

          วันนี้ (20 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปล่อยปลาปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563           เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตรงกับวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

..อ่านต่อ
20 ก.ค. 2563

          วันนี้ ( 19 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 09.00 น. พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของกำลังป้องกันชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ และลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ท่าข้ามแดน ริมแม่น้ำสุไหงโกลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส,ผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมู...

..อ่านต่อ
19 ก.ค. 2563

          วันที่ 18 ก.ค. 63 ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ลงพื้นที่เดินเท้าตามภูมิประเทศ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ลาดตระเวนพื้นที่ริมแม่น้ำโก-ลก ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ตรวจสอบสภาพพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อนำมาปรับแผนสกัดกั้นตามแนวชายแดน และสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการลักลอบก่อเหตุเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์  ...

..อ่านต่อ
19 ก.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 19 ก.ค.63 เวลา 11.30 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ( กองร้อยทหารพรานที่ 4410 ) เข้าพบปะเยี่ยมเยียน และบริการหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ตามครัวเรือน แหล่งชุมชน ในพื้นที่ (หมู่บ้านสันติสุข) บ้านบือแนลาแล หมู่ที่ 8 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ ปรับทุกข์ ผูกมิตร สอบถามความเป็นอยู่ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงประชาสัมพันธ์ชี้แจงสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ความรู้ในเรื่องกา...

..อ่านต่อ
9 ก.ค. 2563

          ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33, บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมส่งมอบยาเวชภัณฑ์ และคู่มือแนวทางการรักษาโรคอาการที่พบบ่อย (ฉบับภาษาไทย – มลายู) ให้กับ โรงเรียนบ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสจา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในโครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมูลนิธิ เพื่อการวิจัย และพัฒนาระบบยา (วพย.) เพื่อส่งมอบตู้ยาโรงเรียนพร้อมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเร...

..อ่านต่อ
8 ก.ค. 2563

          กองร้อยทหารพรานที่ 4201 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ได้นำช่างตัดผมของหน่วย ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 หมู่ที่ 1 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามโครงการเกศาสานใจ ต้านภัยโควิด 19 เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19           ทั้งนี้ หน่วยยังได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับเด็กนักเรียน...

..อ่านต่อ
8 ก.ค. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัด ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับประชาชน รวมทั้งได้ชี้แจงข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งมาตรการ การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID - 19, ไข้หวัดมาลาเรีย และไข้หวัดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และตระหนักป้องกันโรค COVID-19 ไม่ให้...

..อ่านต่อ
8 ก.ค. 2563

          หมวดปืนเล็กที่ 2 กองร้อยทหารราบที่ 5021 จัดกำลังพลออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ บริเวณ ชายแดนไทย - มาเลเซีย บ้านทุ่งเปรียง หมู่ที่ 4 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจสอบบุคคล สิ่งของผิดกฎหมาย ยาเสพติดและกดดันฝ่ายตรงข้ามที่ลักลอบก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ผลจากการปฏิบัติ พบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (พืชใบกระท่อมสด) น้ำหนักประมาณ 700 กิโลกรัม ซึ่งทางหน่วยฯ ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลาง เพื่อดำเนิน...

..อ่านต่อ
หน้า 11 จาก 50 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 494 รายการ