วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์

12 ม.ค. 2563

          วันนี้ ( 12 ม.ค.63,1100 ) พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมพิธีเปิดงาน "ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน" ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่งคั่งยั่งยืน โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน   ...

..อ่านต่อ
12 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม2563 เวลา 08.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 3308 เข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับครูและนักเรียนโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่บ้านลิเง๊ะ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมร่วมทำกิจกรรม “เสาธง 5 นาที” นำนักเรียนทำกายบริหาร เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมครูช่วยสอนในห้องเรียน ใ...

..อ่านต่อ
13 ม.ค. 2563

#ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว #อส.กอเด #อินนาลินลาฮีวาอินนาอีลัยฮีรอยีอูน#           อส.อนุวัฒน์ กอเด ชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.) เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามและ M79 เข้าโจมตีชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ 11 นาย บริเวณ ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เมื่อเย็นที่ผ่านมา...

..อ่านต่อ
13 ม.ค. 2563

          วันนี้ ( 13 ม.ค.63,1300 ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ หลังคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการ ชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร บริเวณ บ้านไอดีแย ม.3 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เหตุเกิดเมื่อ12 ม.ค.2563 เวลาประมาณ 11.50 น. ขณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในฐานปฏิบัติการ จนเกิดการปะทะกันขึ้น เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อ อส. อนุวัต กอเดร...

..อ่านต่อ
14 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะพัฒนาและสานสัมพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ และเพื่อสะท้อนปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแน...

..อ่านต่อ
14 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลลำพะยาอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์สันติวิธี จัดกิจกรรมขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุข เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิด และกระบวนการในการพัฒนาชุมชน โดยให้สภาสันติสุขตําบลเป็นศูนย์กลาง และดำเนินชีวิตภายใต้หลักศาสนา ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยมี นายไททัศน์ รัตนี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานผ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พันเอก สุ...

..อ่านต่อ
15 ม.ค. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สำรวจความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของ คุณยายนธี ขุนจง ซึ่งเป็นคนชราในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามสั่งการและนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับ จึงมีการดำเนินการซ่อมแซม ต่อเติมบ้านให้กับ คุณยายนธี ขุนจง ตามสั่งการ...

..อ่านต่อ
15 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 - 16.30 น. พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมด้วย พันเอกทิม เรือนโต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา, พันเอกสุเทพ อัครหิรัญทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา,พันเอกอัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พันเอกนพพร สิงห์ศักดา เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจยะลา และคณะฯฝ่ายอำนวยการ หน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้เดินทางไปเยี่ยม...

..อ่านต่อ
15 ม.ค. 2563

          พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเยือน จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนิเซีย เพื่อลงนามความร่วมมือด้านการทหาร ระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเชีย ร่วมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในอดีต และการนำไปสู่แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน           การเดินทางเยือนอาเจะห์ ในครั้งนี้นับเป็นการเดินทางก้าวสำคัญทางยุทธศาสตร์ทางทหาร โดยมีคณะที่ร่วมการเดินทางครั้งนี...

..อ่านต่อ
15 ม.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมโครงการ “ทำบุญปี ชวด สวดมนต์ ไหว้พระ ” ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 โดยมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ บ้านร่อน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวนกว่า 70 คน ร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมปลูกฝังการเรียนรู้หล...

..อ่านต่อ
หน้า 11 จาก 113 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 1,126 รายการ