วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

26 มิ.ย. 2563

          ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) ได้จัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้วัด และพระสงฆ์สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ในการรณรงค์หาพระสงฆ์ และเชิญชวนประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ร่วมอุปสมบท เพื่อจำพรรษาวัดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อสอบถามปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งได้แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19, การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากไข้มาลาเรีย พร้อมทั้งได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านลีแต ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    ...

..อ่านต่อ
24 มิ.ย. 2563

          วันนี้ (24 มิ.ย. 63) เวลา 13.15 น. ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม หมู่ที่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของที่บัญชาการทางยุทธวิธีด้านป่าไม้ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 43 โดยมี พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา, เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม, เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่า...

..อ่านต่อ
24 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ฐานลาดตระเวนร่วมไทย มาเลเซีย ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 บ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตรีศานติ สกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ให้การต้อนรับ พลโท ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด บินอับดุลเราะมาน ผู้บัญชาการกองกำลังสนาม ภาคตะวันตกมาเลเซีย (Lt Jen Dato' Mohammad bin Ab Rahman : Field Command West ) และคณะ ในโอกาสเข...

..อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2563

          วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย บ้านโคกคอแห้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พันเอก วัฒนา กรมขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ร่วมประชุมสภาสันติสุขตําบล(กรณีพิเศษ) เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ตำบลปุโละปุโย เพื่อดำเนินการสร้างความเข้าใจเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยใช้สภาสันติสุขตำบลเป็นศูนย์กลางในการสร้...

..อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2563

          ชุดปฏิบัติการที่ 14 หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบที่ 5021 จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อำเภอสะเดา ออกทำการลาดตระเวนจรยุทธ์และเฝ้าตรวจช่องทางธรรมชาติผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เพื่อเพิ่มความเข้มตามภาพข่าว ยกระดับเพิ่มมาตรการสกัดกั้นในการ เฝ้าระวังป้องกันตรวจสอบบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้าสิ่งของ ผิดกฎหมาย รวมทั้งการลักลอบก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันตรวจ...

..อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ เร่งดำเนินการสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวของ นายสะอารี บาหะโร ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ หมูที่ 4 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” เพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่ยากไร้หรือขาดโอกาส ให้ได้มีที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยความคืบหน้าการดำเนินการล่าสุดในภาพรวมงานก่อสร้างเดินหน้าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เจ้าหน้าท...

..อ่านต่อ
22 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน/เกษตรกร พร้อมกับรับชื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ บ้านกาหยี หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ ปรับทุกข์ ผูกมิตร สอบถามปัญหาผลกระทบในการประกอบอาชีพ ความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมกับรับชื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19    &...

..อ่านต่อ
21 มิ.ย. 2563

          ชุมชนบ้านท่าด่าน ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในต้นแบบของการพัฒนาแบบพหุวัฒนธรรมและการสร้างชุมชนเข้มแข็งในวิถีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากอดีตเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ประชาชนทิ้งถิ่นฐาน ออกไปอาศัยนอกชุมชนเพื่อความปลอดภัย ปล่อยบ้านเรือนให้รกร้างว่างเปล่านานนับ 10 ปี แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ กำลังเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ ตลอดจนคนในชุมชนทั้งพุทธและมุสลิม ทำให้เกิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต...

..อ่านต่อ
21 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ หมู่ที่ 2 บ้านกาวะ และหมู่ที่ 6 บ้านบาโงสนิง ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 4806 เก็บผลผลิตจากแปลงเกษตร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ซึ่งเป็นแปลงเกษตรปลอดสารพิษที่กองร้อยทหารพรานที่ 4806 ได้ปลูกผักไว้กินเองภายในหน่วยทหาร นำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ โคโรน่า 2019 ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว ยังเป...

..อ่านต่อ
หน้า 13 จาก 50 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 494 รายการ