วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

29 มิ.ย. 2563

          วันนี้ ( 29 มิถุนายน 2563 ) เวลา 08.30 น. ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประจำตำบลดุซงญอ และจิตอาสาในพื้นที่ มอบกายอุปกรณ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ของประชาชน โดยได้ทำการมอบกายอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนจำนวน 10 ราย ซึ่งอุปก...

..อ่านต่อ
29 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 56/1 บ้านบือราเป๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อมอบรถวีลแชร์ ให้กับ นางสาวซูไรณี กาเต๊ะ ผู้พิการ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความสุขใจและความปลาบปลื้มใจ ให้กับผู้พิการเป็นอย่างมาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2563

          ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข พบปะเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่ บ.ป่าหวัง ม.1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งป่วยเป็นโรค “ชิคุนกุนยา” พร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น อีกทั้ง ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ,วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับ ประชาชน ในพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้...

..อ่านต่อ
26 มิ.ย. 2563

          ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) ได้จัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้วัด และพระสงฆ์สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ในการรณรงค์หาพระสงฆ์ และเชิญชวนประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ร่วมอุปสมบท เพื่อจำพรรษาวัดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อสอบถามปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งได้แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19, การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากไข้มาลาเรีย พร้อมทั้งได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านลีแต ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    ...

..อ่านต่อ
24 มิ.ย. 2563

          วันนี้ (24 มิ.ย. 63) เวลา 13.15 น. ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม หมู่ที่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของที่บัญชาการทางยุทธวิธีด้านป่าไม้ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 43 โดยมี พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา, เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม, เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่า...

..อ่านต่อ
24 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ฐานลาดตระเวนร่วมไทย มาเลเซีย ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 บ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตรีศานติ สกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ให้การต้อนรับ พลโท ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด บินอับดุลเราะมาน ผู้บัญชาการกองกำลังสนาม ภาคตะวันตกมาเลเซีย (Lt Jen Dato' Mohammad bin Ab Rahman : Field Command West ) และคณะ ในโอกาสเข...

..อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2563

          วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย บ้านโคกคอแห้ง หมู่ที่ 4 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พันเอก วัฒนา กรมขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ร่วมประชุมสภาสันติสุขตําบล(กรณีพิเศษ) เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ตำบลปุโละปุโย เพื่อดำเนินการสร้างความเข้าใจเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยใช้สภาสันติสุขตำบลเป็นศูนย์กลางในการสร้...

..อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2563

          ชุดปฏิบัติการที่ 14 หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบที่ 5021 จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อำเภอสะเดา ออกทำการลาดตระเวนจรยุทธ์และเฝ้าตรวจช่องทางธรรมชาติผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เพื่อเพิ่มความเข้มตามภาพข่าว ยกระดับเพิ่มมาตรการสกัดกั้นในการ เฝ้าระวังป้องกันตรวจสอบบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้าสิ่งของ ผิดกฎหมาย รวมทั้งการลักลอบก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันตรวจ...

..อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ เร่งดำเนินการสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวของ นายสะอารี บาหะโร ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ หมูที่ 4 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” เพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่ยากไร้หรือขาดโอกาส ให้ได้มีที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยความคืบหน้าการดำเนินการล่าสุดในภาพรวมงานก่อสร้างเดินหน้าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เจ้าหน้าท...

..อ่านต่อ
หน้า 5 จาก 42 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 417 รายการ